Zonder dating maken online universiteiten geen kans

Als studenten elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten om te daten, zullen online universiteiten nooit echt succesvol worden. Tot die conclusie kwam Jason Potts, professor aan het Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) in Australië, nadat hij uit Deens onderzoek leerde dat het vinden van een partner met eenzelfde opleidingsniveau één van de grootste opbrengsten van een universitaire opleiding is.

06/05/2015

MOOC’s worden ze genoemd: Massive Online Open Courses. De naam werd afgeleid van de al iets bekendere Massive Online Games (MOG’s). Net zoals een groeiend aantal gamers online speelt, volgen ook steeds meer universiteitsstudenten online cursussen. Omdat er geen fysieke limieten zijn aan het aantal studenten, krijgen deze cursussen ook de omschrijving massive mee in hun definitie.

Lage kostprijs

Daarmee is ook het belangrijkste voordeel van dit soort online lessen aangehaald. Doordat het aantal studenten in principe onbeperkt is, zakt de kost per student enorm. Nu de studiekosten op traditionele universiteiten in veel landen hoog oplopen, zouden online cursussen dus een welgekomen alternatief kunnen bieden. Maar volgens professor Potts is die rekensom niet zo eenvoudig.

Het is volgens hem nooit gemakkelijk om een kosten-baten analyse te maken van hoger onderwijs. Mensen die investeren in een hoger diploma zullen aan hun inspanningen vaak dan wel een loon overhouden dat gemiddeld 60 procent hoger ligt, maar er zijn ook opbrengsten die moeilijker in cijfers te vatten zijn.

Welke prijs kan men bijvoorbeeld kleven op het mogelijk hogere persoonlijke welzijn van iemand  die een langere opleiding gevolgd heeft? Of van de positieve maatschappelijke effecten als meer inwoners van een land hoger opgeleid zijn?


Bron:Express16/06/2015
De groeiende groep mensen die alleen woont, heeft voortaan een eigen belangenvereniging: all1. Alleenwoners zitten vaak met vragen en problemen rond onder meer fiscaliteit en huisvesting. All1 wil da..
02/08/2013
Wil je online op zoek naar de ware, maar weet je niet goed hoe je er moet aan beginnen? The Huffington Post sprokkelde tips van ervaren online daters die tot een geslaagd profiel en een leuk afspraak..
21/04/2015
Er zijn veel redenen waarom iemand een lief zou willen. Je familie stopt met vragen stellen, je kan de kosten van de boodschappen delen en je kan samen gezellig naar series kijken. Maar deze dame gaf..
31/05/2015
Uit een onderzoek van de San Diego State University bleek dat babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) gemiddeld elf bedpartners hadden. Bij Generatie X (geboren tussen midden jaren 60 en begin jare..