Holebi’s hebben minder vaak vaste partner

BRUSSEL - Maar zesenvijftig procent van de holebi’s heeft een vaste partner, tegenover eenentachtig procent van de hetero Vlamingen. Holebi’s voelen zich ook minder verbonden met hun familieleden dan de doorsnee Vlaming. Dat zijn enkele bevindingen uit een vergelijkende studie van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, die de sociale netwerken van holebi’s naast die van andere Vlamingen legt.

14/02/2007

Dat holebi’s minder vaak een partner hebben dan hetero’s kan betekenen dat ze meer hindernissen ervaren om een vaste partner te vinden of minder belang hechten aan een vaste relatie. Lager opgeleide holebi’s hebben minder vaak een partner dan hoger opgeleiden.

Holebi’s blijken zich ook minder verbonden te voelen met hun familieleden in vergelijking met de doorsnee Vlaming. Het vertrouwensnetwerk van hetero’s blijkt voor het merendeel te bestaan uit gezinsrelaties en een kleiner deel uit vriendschapsrelaties. Bij holebi’s is dit net omgekeerd: het grootste deel van hun vertrouwensnetwerk bestaat uit vrienden of vriendinnen. Holebi’s compenseren hun gebrekkige familiebanden door uitgebreide vriendschapsnetwerken. Dat hun homoseksualiteit niet vanzelfsprekend is, speelt daarin een rol.

Slechts één op twintig holebi’s heeft een vriendenkring die exclusief uit andere holebi’s bestaat. Een op vijf heeft zelfs geen holebivrienden. Eén procent van de Vlamingen heeft geen vertrouwenspersonen, bij holebi’s loopt dat op tot 8 procent. Dat maakt holebi’s kwetsbaarder.

Zowel heterovrouwen als lesbiennes blijken sterker te zijn in het onderhouden van sociale contacten dan mannen. Ze hebben meer vrienden en vriendinnen en voelen er zich meer mee verbonden. Bovendien nemen ze actiever deel aan het verenigingsleven dan mannen.

Voor het onderzoek werden 3.000 holebi’s ondervraagd. De resultaten werden vergeleken met die van 1.500 Vlamingen uit een eerder onderzoek.


Bron:Nieuwsblad24/10/2013
Studenten van de Master-opleiding System and Network Engineering (SNE) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben verschillende beveiligingslekken in de dating-app Grindr ontdekt, waardoor het ..
23/03/2006
Een vrouw heeft na vijf jaar een punt gezet achter haar relatie nadat ze ontdekte dat haar vriend verschillende datingsites bezocht. De bewijzen waren nochtans verwijderd, maar door een bug in Mozill..
13/03/2014
Woensdagavond maakten we in 'All You Need Is Jani' kennis met Nancy, een vlot babbelende maar immer onzekere Kempische dame op zoek naar een relatie. Jani hielp haar aan een nieuwe outfit en een port..
14/08/2006
LONDEN - De negen miljoen Britse vrijgezellen spenderen samen jaarlijks 30 miljoen pond (44 miljoen euro) om de liefde te vinden. Dat is een gemiddelde van 3.330 pond (4.950 euro) per persoon. Zo sta..