Gerecht onderzoekt bureau Oost-Europese huwelijkskandidates

Het parket van Brugge en het ministerie van Economische Zaken starten een onderzoek naar het internationaal relatiebureau Europegirls dat beweert driehonderd buitenlandse vrouwen in België als huwelijkspartner aan te bieden. Ze komen hoofdzakelijk uit het voormalige Oostblok, dat de Filippijnen op de relatiemarkt verdrongen heeft.

28/07/2005

Volgens procureur Jean-Marie Berkvens pakt het parket precies het dossier Europegirls vast omdat het relatiebureau opvalt met zijn promotie van de driehonderd buitenlandse vrouwen. Ze willen nakijken of er overtredingen gemaakt worden op de wetgeving op de mensenhandel en de huwelijksbureaus. ,,Onze gerechtelijke diensten vlooien constant dat soort advertenties en publiciteit uit, precies omdat we hier in Brugge wel wat ervaring hebben met mensensmokkel en -handel. We willen weten wie en wat hier achter steekt.''

Economische Zaken onderzoekt voornamelijk de waarachtigheid van de vrouwen die op de website worden gepresenteerd. Het bureau zal moeten aantonen dat alle vrouwen bestaan, dat ze bij het bureau een aanvraag hebben ingediend met het oog op een relatie én toestemming gegeven hebben om hun gegevens te verspreiden. Dat Europegirls zelf toegeeft dat de vrouwen op de website niet al in België zijn, is volgens inspecteur-directeur Benoît Anthonis al een eerste probleem. ,,Op de websites blijken in vele gevallen foto's van vrouwen te staan die uit een of ander tijdschrift werden geplukt en die geen weet hebben van de relatiebemiddeling. Ze bestaan dus niet en de klant loopt in de val.''

Wie wil een Belg?

Eigenaar Björn Wybo zegt dat zijn bureau echter te vertrouwen is. Europegirls is de opvolger van een relatiebureau uit Destelbergen, Vlarus , met een registratienummer bij Economische Zaken. Vlarus kan volgens Wybo ook referenties voorleggen. Maar noch gerecht, noch Economische Zaken zijn daar blijkbaar van onder de indruk. De huwelijkskandidaten uit de voormalige Oostbloklanden zijn in en hebben de jongste jaren de Oosterse vrouwen verdrongen omdat de afstand minder groot is en het uiterlijk van de vrouwen minder verschillend. De meeste vrouwen komen naar België met een toeristenvisum, en wachten dan ongeduldig op een mogelijke partner. De Economische Inspectie stelt het website-gebeuren bijzonder moeilijk te kunnen volgen,

Inspecteur-directeur Benoît Anthonis van de Algemene directie controle en bemiddeling op Economische Zaken - de vroegere Economische Inspectie - noemt de rekrutering van huwelijkspartners in het buitenland een moeilijk te volgen branche. ,,Ze plaatsen doorgaans een advertentie in een blad in pakweg Sint-Petersburg of Warschau. ,,Wie is geïnteresseerd in een huwelijk met een Belgische man?' Ter plaatse maakt een kantoortje de foto en de fiche met persoonsgegevens van de huwelijkskandidaten op. De man of vrouw van het buitenlandse kantoor komt naar België, heeft hier een vriend die in de relatiewereld zit en levert zijn materiaal."

Volgens Anthonis komen de vrouwen uit het buitenland met een tijdelijk toeristenvisum. Gaan ze een relatie of een huwelijk aan en willen ze op basis daarvan een permanente vergunning, dan moet de Belgische partner een ,,Bewijs van tenlasteneming" ondertekenen. ,,Ze hebben dat nodig omdat ze geen domicilie hebben, geen sociale zekerheid en geen inkomen.''

Zestig klachten per jaar

Economische Zaken treedt niet enkel op bij klachten, maar voert zelf ook spontane controles uit. Daarbij onderzoekt ze steeds het al dan niet fictieve bestaan van de buitenlandse huwelijkskandidaten en kijkt ze steeds de registratie en de werking van het relatiebureau na.. Op jaarbasis komen ongeveer zestig klachten binnen. Wie over de schreef gaat, krijgt een proces-verbaal, kan veroordeeld worden en riskeert de intrekking of schorsing van het registratienummer.

Anthonis: ,,In elke sector zitten schuinsmarcheerders. Ook hier. Het gaat om personen die directe betaling vragen, waar het volgens de wet gelijkmatig moet verspreid zijn over de volledige duur van het contract. Er worden ook contracten afgesloten, zonder dat de Belgische persoon een kopie van de overeenkomst krijgt, en dus geen bewijsmateriaal heeft. Er zijn er ook die ineens vier tot vijf overschrijvingsformulieren van de klant meenemen, en om de paar maanden een bedrag gaan innen, zonder dat de klant één huwelijkskandidaat ziet.'' Overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met schorsing of intrekking van het registratienummer en met een boete of celstraf.

(gfr)


Bron:Nieuwsblad09/06/2011
Wie single is, voelt zich vaak verplicht dat te compenseren met een boeiend leven en een uitgebreide vriendenkring. Maar soms is dit ‘Sex and The City’-leven net datgene wat hen tegenhoudt ..
13/03/2015
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open-Vld) heeft de Hoge Gezondheidsraad advies gevraagd over de risico’s van bloeddonatie door homo- en biseksuele mannen. Die worden nog altijd uit..
01/06/2013
Heel wat vrouwen leiden vandaag de dag een hectisch leven en proberen hun privéleven en hun drukke werkschema te combineren. Helaas kan stress niet alleen een negatieve invloed hebben op je gezond..
06/05/2005
Jaloezie kan mensen inspireren tot originele wraakacties. Een overzicht van de klassiekers. ..